W SKRÓCIE – JAK WPISAĆ SIĘ NA LISTĘ UCZESTNIKÓW?

Osoby wstępnie zainteresowane wzięciem udziału w wyprawie wpisujemy zawsze na tzw. “miękką listę” uczestników. Aby to zrobić prosimy o Państwa dane, potrzebne do zakupu przelotów: imię i nazwisko (tak jak w paszporcie), pesel, numer paszportu, data ważności paszportu...